Hot Deals

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 1 สันกำแพง-ดอยสะเก็ด

 • อำเภอ ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 4,636,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 4,309,200

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 2 สันกำแพง-ดอยสะเก็ด

 • อำเภอ ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,669,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,485,550

บ้านกาญจน์กนก 2 เฟส 2 สันกำแพง-ดอยสะเก็ด

 • อำเภอ ดอยสะเก็ด
 • ราคาปกติ: 3,991,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,791,450

บ้านกาญจน์กนก 22 บ้านยวม-สันกำแพง

 • อำเภอ สันกำแพง
 • ราคาปกติ: 3,508,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,047,600

กาญจน์กนกวิลล์ 12 สันโป่ง

 • อำเภอ แม่ริม
 • ราคาปกติ: 3,510,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,999,000

กาญจน์กนกวิลล์ 14 น้ำโฮม

 • อำเภอ สันกำแพง
 • ราคาปกติ: 3,241,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,983,950

กาญจน์กนกวิลล์ 16 เฟส 1 หนองจ๊อม

 • อำเภอ สันทราย
 • ราคาปกติ: 5,615,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 4,384,250

กาญจน์กนกวิลล์ 19 ท่าวังตาล

 • อำเภอ สารภี
 • ราคาปกติ: 4,041,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 3,648,950

กาญจน์กนกวิลล์ 20 บ่อสร้าง-สันกำแพง

 • อำเภอ สันกำแพง
 • ราคาปกติ: 3,205,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,997,250

วันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 5

 • อำเภอ เมืองเชียงใหม่
 • ราคาปกติ: 2,549,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,421,550

วันพลัส บิสสิเนสพาร์ค 5

 • อำเภอ เมืองเชียงใหม่
 • ราคาปกติ: 2,730,000 บาท
 • ราคาพิเศษ: 2,593,500
>