ข่าวสารโปรโมชั่น

...

กาญจน์กนก ทุบดอกเบี้ย

กาญจน์กนก ช่วยลดภาระเพื่อคนอยากมีบ้าน ทุบดอกเบี้ยเหลือ 1.89% นานสูงสุด 3 ปี*

การสร้างบ้านระบบผนังสำเร็จรูป
Precast และ Cast in place

  • 31 พ.ค. 2561

PRE-SALE วันพลัส เจ็ดยอด 6

  • 19 มิ.ย. 2567

Pre-Sale วันพลัส คลองชล-ช่างเคี่ยน

  • 1 ก.พ. 2567